Vážení cyklističtí přátelé, ve čtvrtek 12.1. zemřel ve věku třiceti let předseda občanského sdružení Oživení a koordinátor Auto*Matu Jan Bouchal. V pátek 6. 1. večer jej srazil a smrtelně zranil automobil. Jan Bouchal koordinoval iniciativu Auto*Mat zaměřenou na redukci osobní automobilové dopravy a podporu cyklistické, pěší a hromadné dopravy v Praze.

Jan Bouchal patřil mezi pravidelné účastníky čtvrtečních cyklojízd – manifestací za práva a větší bezpečnost cyklistů. Podílel se též na vzniku projektu Bezpečné cesty do školy a byl neformálním leaderem Aliance Bez korupce, koalice občanských sdružení za větší transparentnost státní správy a samosprávy. Od konce devadesátých let také pomáhal pražským občanským sdružením z koalice SOS Praha s medializací jejich problémů z oblasti životního prostředí a územního plánování.

Přátelé Jana Bouchala založili pro jeho syna a družku, která je t.č. na rodičovské dovolené účet pomoci. Účet pomoci má správní radu ve složení: Eva Vavroušková, Tomáš Kramár, Petr Štěpánek, Ota Strunecký a Martin Kotas. Jedná se o pomoc přátel a známých, nikoli o veřejnou sbírku.
Číslo účtu u e-banky je 2280070001, kód banky 2400. Konto je transparentní, to znamená, že každý může sledovat pohyb na účtu na webu e-banky. Veškeré prostředky budou vynaloženy na pomoc rodině. Na účet můžete přispět libovolnou částkou.

Občanská iniciativa Auto*Mat Vás zve na pietní setkání v místě nehody a na navazující diskusní program na téma bezpečnost chodců a cyklistů v pražských ulicích. Komponovaný večer se koná v den pravidelných pražských cyklojízd – ve čtvrtek 19. 1. 2005.

Program večera:

18:00, nám. Jiřího z Poděbrad: Začátek smuteční cyklojízdy

18:45 – 19:15, křižovatka nábř. kapitána Jaroše a Dukelských hrdinů (viz přiložený plánek) Pietní setkání v místě nehody (položení květin a svíček)

19:30, divadlo Alfréd ve dvoře (Františka Křížka 36, Praha 7): Diskusní večer na téma: Bezpečnost cyklistů a chodců v pražských ulicích

Diskusního setkání se zúčastní:
Petr Štěpánek (čestný předseda o.s. Oživení); Zdeněk Bambas (ředitel služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR) a Robert Šťastný (vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy).

Pozváni byli též představitelé města odpovědní za dopravní politiku města: primátor Pavel Bém, radní pro oblast dopravy Radovan Šteiner, předseda výboru dopravy ZHMP František Laudát, vedoucí odboru dopravy MHMP Jan Heroudek a dále členové pracovní skupiny pro cyklistiku při MHMP.

Michal Dalecký – klub KPC, Občanské sdružení Oživení