AUTHOR – jako česká značka se vždy snažil o podporu cyklistiky v Čechách a na Moravě v co nejširším slova smyslu a nikdy nezůstával pouze u podpory cyklistiky vrcholové a profesionální. Sami jako vášniví amatérští cyklisté víme, jak je složité a mnohdy nebezpečné pohybovat se na kole v městských aglomeracích. Vítáme proto vznik Klubu pražských cyklistů, který by měl výrazným způsobem pomoci v řešení otázky bezpečné cyklistiky v Praze a okolí.

Jiří Cabrnoch – AUTHOR