Na základě zkušeností s přepravou jízdních kol v metru je od 1.5.2006 zkušebně rozšířena možnost přepravy jízdních kol v metru – nově mohou být přepravována maximálně dvě jízdní kola na každé poslední plošině každého vozu (dnes pouze na poslední plošině posledního vozu) a tato přeprava není časově omezena.

Důvodem změny je především nedostatečná nabídka kapacity – například o víkendech pouze 16 kol za hodinu v každém směru nepostačuje zejména na linkách B a C. V praxi však bývá kol přepravováno více, což zhoršovalo podmínky přepravy v posledních vozech vlaků metra pro všechny cestující. Změnou podmínek dochází ke zvýšení teoretické kapacity jedné soupravy metra na 10 jízdních kol.
Rozšíření podmínek pro přepravu cyklistů v metru je jednou z možností, jak podpořit městu přívětivé způsoby dopravy (veřejná, pěší i cyklistická) a vytvářet tak alternativy individuální automobilové dopravě. Zkušební provoz bude vyhodnocen do konce roku 2006.

Zásady přepravy jízdních kol v metru platné od 1.5.2006:

* Jízdní kolo, jehož rozměry přesahují rozměry stanovené pro přepravu zavazadel, lze přepravovat pouze v metru (pouze na poslední plošině každého vozu vlaku metra; v jednom voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola; průjezd jízdního kola vozem je zakázán) a v cyklobusech.

* Přeprava jízdních kol je zakázána:
a)na plošině obsazené tak, že není umožněno bezpečné naložení a přeprava jízdního kola b)pokud je na plošině vozidla nebo ve výtahu již přepravován dětský kočárek nebo vozík pro invalidy
c) v případě, že dopravce tuto přepravu zakáže (mimořádná událost, očekávaná zvýšená frekvence cestujících apod.)
d) samostatně cestujícímu mladšímu 12 let.

* Jeden cestující smí přepravovat pouze jedno jízdní kolo.

* Cestující je odpovědný za to, že jízdní kolo bude před vstupem do přepravního prostoru metra očištěno, neohrozí bezpečnost v přepravním prostoru metra, zejména na pevných schodištích a pohyblivých schodech, a nezpůsobí znečištění vozidla, škodu ostatním osobám nebo na zařízení dopravce.

* Přeprava vícemístných jízdních kol (tandemů) je v metru zakázána.

Michal Dalecký – klub KPC, ROPID (Tisková zpráva)