Když jste se dostali až na tyto stránky, evidentně Vás myšlenka jednotného subjektu zastupujícího všechny pražské cyklisty zaujala. Tím, že se Praha dostala do „normálního světa“, začíná se už hodně dohánět.

A máme co! Možná jste slyšeli o podobných klubech v Londýně, Amsterdamu, New Yorku, či v jiných městech a jejich práci. Hodně toho dokázaly protlačit a zařídit. Hlavně v oblasti používání kola jako dopravního prostředku. V mnoha městech už zjistili, že jejich kroky nejsou jenom jednostraně výhodné pro cyklisty, ale že tím i odlehčí automobily přeplněným městům a pomůžou ekologii. My si chceme v Klubu Pražských Cyklistů vzít na starost, aby se na cyklisty a rozvoj cyklistické dopravy ani v hlavním městě nezapomínalo. Chceme taky svépomocí vytvořit síť doporučených průjezdných tras přes Prahu, navržených dle Vašich reálných zkušeností, které by na tomto portálu mohli všichni využívat pro dosažení svých dopravních cílů. A tak třeba i pomoci přesvědčit ty, kteří si myslí, že je to téměř nemožné. Mnozí z Vás s dojížděním na kole mají ale již dobré zkušenosti, a tak nám určitě dají za pravdu. Je to často složité a dá to práci, ale nakonec se vždycky najde optimální cesta nejméně frekventovanými ulicemi, parky, pěšinami. Občas je o nějaký ten metr delší, ale většinou se naučíte docela bez obtíží dorazit na místo určení. Pro ukázku jsme pro Vás připravili už první doporučené trasy od našich členů a doufáme, že další budou rychle následovat. V budoucnu z těchto tras chceme, bude-li to jenom trochu možné, prosadit oficiálně značené cyklotrasy. Jednoduše řečeno, chceme Prahu pro cyklisty maximálně zprůjezdnit. A začali jsme dobře. První jednání na Magistrátě se setkala s kladnou odezvou. Potřebují jednu organizaci, která bude mluvit společným hlasem za tisíce pražských cyklistů. A co pro to můžete udělat vy? Nic jednoduššího než se přihlásit! Nikdo po Vás nechce žádné členské příspěvky – hlavně potřebujeme vědět, kolik je v Praze cyklistů i současných necyklistů, kteří by chtěli v budoucnu používat kolo na přepravu a díky, pokud možno co nejširší členské základně se tak stát hodnověrným partnerem pro oficiální místa, stejně jako pro pražské cyklisty.

Josef Přib – Člen výboru KPC