Přeprava kol v Praze

Přeprava jízdních kol v Pražské integrované dopravě platná od 1. ledna 2012.

Železnice
Na všech tratích zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu jízdních kol. Přepravu většího množství jízdních kol umožňují zejména spoje (linky) zajišťované elektrickými jednotkami nebo s posílenými soupravami pro přepravu jízdních kol.

Na ostatních tratích zahrnutých do PID je zajištěna základní přeprava kol většinou motorovými a přívěsnými vozy.

Pro cestující s platnou jízdenkou PID (dokladu na bezplatnou přepravu dle Tarifu PID) je na území Prahy (pásma P, 0 a B) přeprava jízdních kol jako spoluzavazadla zdarma. Mimo území Prahy (pásma 1, 2, 3, 4, 5) je přeprava jízdních kol zpoplatněna (základní cena 25 Kč/30 Kč za každý vlak nebo 50 Kč/60 Kč za 1 den), podrobné informace www.cd.cz/kolo.

Cyklovlak je v provozu od 24.3.2012 do 28.10.2012 v nepracovní dny v trase Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Hostivice – Středokluky – Podlešín – Slaný. Dva páry osobních vlaků s rozšířenou přepravou jízdních kol jsou jedinými osobními vlaky, které projíždějí po „okořské“ trati „Hostivice – Středokluky“. Pro přepravu cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz vlaku, který je vybaven speciálními prostory pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen počet míst k sezení.

Metro
Přeprava jízdních kol zdarma. V metru mohou být přepravována v každém voze maximálně dvě jízdní kola na každé poslední plošině ve směru jízdy. Názor ostatních cestujících i dopravce na přepravu kol v metru nejvíce ovlivňuje dodržování podmínek a chování cyklistů samotných.

Tipy pro umístění kol: 1. až 4. vůz soupravy – pravá strana plošiny ve směru jízdy, pozor v nácestných stanicích s bočními nástupišti (Hlavní nádraží, Prosek, Rajská zahrada, Střížkov, Vyšehrad) poslední vůz soupravy – opření kola o zadní stěnu plošiny, lépe více na pravé straně vozu. První tři plošiny každého vozu nejsou pro přepravu jízdních kol určeny.

Tramvaje
Přeprava jízdních kol zdarma. V tramvaji mohou být přepravovány pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra, a to v pracovního dne v období 20:00 – 6:00, v nepracovní dny celodenně. Názor ostatních cestujících i dopravce na přepravu kol v tramvajích nejvíce ovlivňuje dodržování podmínek a chování cyklistů samotných.

Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro přepravu kočárků – u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových vozidel na jedné či více vnitřních plošinách. Na každé takové plošině je možné přepravovat maximálně dvě jízdní kola. Přeprava je vyloučena při zvýšené poptávce. Před nástupem a výstupem z vozidla dá cestující s jízdním kolem znamení řidiči, který však může nástup vyloučit. Informace o přepravě jízdních kol je uvedena na jízdních řádech.

Přívozy
Přeprava jízdních kol zdarma. Přepravu mohou omezit pouze zvýšené provozní nároky. Při přepravě jízdních kol dbejte pokynů převozníků.

Cyklobus
Linka cyklobusu PID je v provozu v nepracovní dny od 7.4.2012 do 7.10.2012 v trase Dobřichovice, nádraží – Černolice (T) – Řitka – Mníšek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy, Kaple – Kytín. Spoje linky navazují v Dobřichovicích na vlaky linky S7 (trať 171 Praha – Řevnice – Beroun) z obou směrů. Nástupní zastávka Dobřichovice, nádraží pro linku cyklobusu je umístěna na parkovišti vedle nádražní budovy (cyklobus nezastavuje v zastávce l. 448 před nádražím). Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky. Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech. Na lince platí Tarif PID, tj. v cyklobusu se jízdní kolo přepravuje za 16 Kč. Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD (jako spoluzavazadlo za 25 Kč). Na lince platí Tarif PID, tj. v cyklobusu se jízdní kolo přepravuje za 16 Kč. Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD (jako spoluzavazadlo za 25 Kč).

Lanovka na Petřín
Přeprava jízdních kol zdarma. Jízdní kola se přepravují vždy v druhém oddílu vozu (označen piktogramem). Ve voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola. Průvodce lanové dráhy může přepravu jízdního kola zakázat.

Autobusy – pouze linka Airport Express
Na lince AE (Airport Express) provozované v trase Hlavní nádraží – Dejvická – Letiště Ruzyně je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou přepravu, a to zdarma.

Stručný přehled možností přepravy jízdních kol
Pro základní orientaci nabízejí stránky Praha cyklistická přehlednou tabulku dopravních prostředků a možnosti přepravy jízdních kol.

Zdroj: www.ropid.cz