Klub pražských cyklistů

Mezi cyklisty, jakožto skupinou stejně „postiženou“ bývá zvykem si tykat. A tak i ty čti následující řádky a zjistíš, co je občanské sdružení nazývající se Klubem Pražských Cyklistů (KPC).

Ať se kolo využívá ke skokům, sportovnímu vyžití, přepravě do práce a k mnohému dalšímu, právě jízdní kolo ve všech podobách nás spojuje a dělá z nás všech cyklisty. I ty jsi tak členem skupiny, jež je asi masově nejpočetnější, avšak doposud jí chyběl silnější společný hlas. Hlas, který by byl slyšet při lokálních jednáních o výstavbě cyklostezek, debatách o zákazech vjezdu cyklistů, byl partnerem při jednáních, ale i při lobbování na místní samosprávě (třeba o umisťování stojanů na jízdní kola před školami, úřady, obchody, na veřejných místech atd.). Přitom zástupci ostatních zájmových skupin jsou slyšet více než dost. Přestože jsou početně mnohem slabší, jejich hlas je silný a občas jde proti zájmům cyklistů. Stačí si vzpomenout na myslivce, pejskaře, turisty a další.

KPC určitě nehodlá nikomu konkurovat, nebo dokonce agresivně válčit s motoristy – blokovat ulice a pořádat demonstrativní hromadné jízdy. Jeho dlouhodobým ambiciózním cílem je, aby si Praha na cyklisty zvykla a oni si naopak více zvykli na Prahu. Měl by se stát oficiálním subjektem – hlásnou troubu, jenž bude v pražském mikrosvětě zastupovat spojení člověka a jízdního kola. Dalším neméně důležitým úkolem, který si Klub pražských cyklistů vzal na bedra je informovanost. Internetové stránky KPC by se měly stát portálem, kde budou k nalezení trasy bezpečného a relativně poklidného průjezdu městem, tipy na výlety do okolí, rady, zkušenosti všech cyklistů, ale třeba informace o nejlepším pojištění dvoukolých kamarádů, právní pomoc atd. Prostě vše, co takový cyklista při životě s kolem může potřebovat.

Pro zapojení je třeba jediné. Vyplit on-line registrační formulář na těchto stránkách. Tím dáš najevo, že ať si volnomyšlenkářský jezdec, nebo máma, co jezdí na kole pro rohlíky, není ti jedno kam se cyklistika v Praze v budoucnu bude vyvíjet. Že chceš mít více stezek pro cyklisty, a tak možnost bezpečné dopravy po městě, ať je účel tvé cesty jakýkoliv. Nebo aby i děti mohly do škol jezdit bez obav na kole a měly kam si je bezpečně uložit. Aby nejmladší jezdci měli prostory na hraní si s kolem, aby měli různé parky a cvičiště. No prostě, že jsi také pražský cyklista a stojíš i za ostatními, kteří v Praze chtějí zlepšit podmínky pro využívání tohoto báječného vynálezu. Pokud můžeš nabídnout i něco více – radu, zkušenost, pomoc či nápad, neváhej nás kontaktovat.

Cíle a zaměření klubu

  • Rozvoj cyklistiky v pražském regionu;
  • podpora budování cyklotras a stezek v Praze a jejím okolí, zřízení rekreačních a sportovních okruhů pro silniční cyklistiku;
  • podpora akcí směřujících k ochraně zdraví a bezpečnosti silničního provozu;
  • rozvoj cyklistiky jako náplně volného času, zejména pro děti a mládež;
  • rozvoj cyklistiky jako vhodné alternativy městské dopravy;
  • organizování zájmových, výchovných, odborných, propagačních a sportovních akcí v oblasti cyklistiky a podpora akcí, které organizují jiné subjekty;
  • podpora akcí směřujících k ochraně životního prostředí.