Řidič musí dát při předjíždění cyklisty vždy znamení o změně směru jízdy, i když nevybočuje ze svého směru jízdy. Dále může řidič předjíždět cyklistu i v křižovatce a v její těsné blízkosti.

Většina řidičů si při předjíždění cyklisty neuvědomí, že pokud nedají znamení o změně směru jízdy, tak řidič jedoucí za nimi uvidí cyklistu až na poslední chvíli a může dojít ke kolizi.

Při předjíždění cyklisty dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte dostatečný boční odstup.

O této problematice zákon říká:

Paragraf 17, odst. (2)
Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

Paragraf 17, odst. (5), písm. f)
Řidič nesmí předjíždět:
f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí
1. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku

Zdroj: Ministerstvo dopravy
Michal Dalecký – klub KPC, Ministerstvo dopravy