Etický kodex cyklisty

  • 1. Jezdi vždy tak rychle, abys dokázal bezpečně zastavit na vzdálenost, na kterou vidíš!
  • 2. Nikdy nespoléhej, že se chodec, dítě, jezdec na bruslích nebo jiný cyklista, ohlédnou zpět při náhodném i úmyslném vybočení ze směru. Tyto osoby objížděj maximálním obloukem, nelze-li to, pak si přibrzdi a počkej na vhodný okamžik. Předvídej – předejdeš krutým následkům!
  • 3. Dodržuj pravidla silničního provozu, respektuj a neohrožuj ostatní účastníky silničního provozu!
  • 4. Dbej ochrany životního prostředí! Nejezdit v parcích mimo vyhrazené cesty, nezanechávej stopy po brždění, neodhazuj odpadky jinam než do koše. Nebudeš-li to dodržovat docílíš, že cyklisté nebudou moci parkem ani projíždět. Mysli na důsledky svého chování pro tebe i pro ostatní!
  • 5. Vždy používej ochranou přilbu a měj ji řádně připevněnou. Jdi příkladem ostatním!
  • 6. Uvědom si, že mnoho bruslařů jezdí se sluchátky a neslyší, často nečekaně vybočí z cesty a že brusle nemají brzdy. Objížděj je s největší opatrností a vždy s maximálním možným odstupem!
  • 7. Musíš-li už využít jízdu po chodníku, nejezdi rychle okolo vchodových dveří, vrat, atd. Předejdeš úrazům! Uvědom si, že neseš plnou zodpovědnost za své jednání!
  • 8. Svým chováním se snaž podporovat rozvoj jízdy na kole v Praze a ne ostatní od cyklistiky odrazovat. Uvědomuj si, že agresivním či nebezpečným chováním vyvoláš stejné reakce ostatních a navíc i obecnou zášť k cyklistům!
  • 9. Poskytni při nehodě první pomoc zraněným a v případě nutnosti pomož zajistit lékařské ošetření!
  • 10. Udržuj své kolo v bezvadné funkčním stavu, i díky tomu neohrozíš sebe ani ostatní. Při zhoršené viditelnosti vždy používej přední bílé a zadní červené světlo. Nezapomeň, že podle vyhlášky máš mít na kole i odrazky nebo na oděvu reflexní materiály.