page-header

Klub pražských cyklistů

Vítejte na stránkách Klubu pražských cyklistů, mezi těmi, jimž jízdní kolo patří ke stylu života. Klub pražských cyklistů vznikl v roce 2005 z nadšení cyklistické veřejnosti a společností, kterým záleží na rozvoji všech forem cyklistiky.

Cíle a zaměření klubu

  • Rozvoj cyklistiky v pražském regionu;
  • podpora budování cyklotras a stezek v Praze a jejím okolí, zřízení rekreačních a sportovních okruhů pro silniční cyklistiku;
  • podpora akcí směřujících k ochraně zdraví a bezpečnosti silničního provozu;
  • rozvoj cyklistiky jako náplně volného času, zejména pro děti a mládež;
  • rozvoj cyklistiky jako vhodné alternativy městské dopravy;
  • organizování zájmových, výchovných, odborných, propagačních a sportovních akcí v oblasti cyklistiky a podpora akcí, které organizují jiné subjekty;
  • podpora akcí směřujících k ochraně životního prostředí.
Členství v klubu
Chcete se stát součástí Klubu pražských cyklistů? Registrace a členství je zdarma :)